Đặc Sản Bưởi Tân Triều với những giống bưởi nổi tiếng như bưởi đường lá cam, bưởi da xanh. Chúng tôi cung cấp bưởi chính gốc Tân Triều.